Jak zarobić na inflacji? Inwestycja w czasie inflacji, lokata kapitału

Jest ponad trzykrotnie wyższy od docelowego, ustalonego przez NBP. Dlaczego stopy procentowe w NBP spadają, gdy Europejski Bank Centralny i bank w USA tego nie robią? Prezes wskazuje, że te dwa czołowe światowe banki rozpoczęły podwyżki znacznie później niż w Polsce. Pierwsze pytania dotyczą prognoz inflacji i przewidywanych zmian stóp procentowych. Prezes sugeruje, że nie chce dokonywać drastycznych zmian stóp procentowych. Zastrzegł, że wszystko będzie zależne od danych makroekonomicznych.

  • Warto wspomnieć, iż obligacje indeksowane inflacją dostępne są w kilku modelach.
  • Jak przewidywała dr Wojtyła w następnych miesiącach i kwartałach płace będą rosły szybciej niż inflacja.
  • Wydaje się, że jedną z najtrudniejszych decyzji odnośnie rozpoczęcia inwestowania jest sytuacja, w której rynek silnie i konsekwentnie rośnie, tak jak to miało miejsce w ostatnich latach.

Prognoza centralna inflacji w 2023 roku wynosi 9,5%, a dla 2024 – 5,6%. Według ekspertów istnieje aż 90% prawdopodobieństwa, że inflacja w Polsce zmieści się w przedziale 3,3–15,5%. Na inflację w przedziale 7,2–11,6% dają oni 50% szans. Jak już wiesz, inflacja w Polsce zależy od wielu czynników ekonomicznych – zarówno tych w skali makro, jak i regionalnej. Wydawać się może, że w obliczu tylu niespodziewanych wydarzeń i zjawisk na świecie, próba przewidzenia poziomu inflacji to jak wróżenie ze szklanej kuli.

Czy da się zarabiać na inflacji? Jak zarabiać na inflacji?

Powiedzmy, że cena Twojej ulubionej drożdżówki z malinami wzrosła o dwa złote w stosunku do roku poprzedniego – czy to już inflacja? Być może po prostu zdrożały maliny, bo nie było na nie urodzaju (podwyżka sezonowa), Twoja ulubiona cukiernia przeniosła się do bardziej prestiżowej lokalizacji, albo podniosła pensje pracownikom. Wiele osób szuka sposobów na to, aby zarabiać na inflacji, ponieważ może to stanowić sposób na uchronienie swoich oszczędności przed utratą wartości.

  • Stosunkowo bezpieczną opcją, nastawioną na zysk w długim terminie, są obligacje skarbowe indeksowane inflacją.
  • Wyniki z czerwca pokazują, że kryzys inflacyjny wciąż się pogłębia.
  • Nawiązując do danych Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w Polsce osiągnęła rekordowy poziom, którego nie widzieliśmy od grudnia 2000 roku.

Inwestowanie w akcje firm związanych z inflacją lub sektorami odpornymi na nią może być również korzystne. A także poprzez zmianę stopy rezerw lub stóp procentowych, aby wpłynąć na to jak zachowa się wartość brytyjski fundusz, który ma na celu wykorzystać zmienność crypto podnosi $50 000 000 pieniądza. Analizując dane w poszczególnych latach (łącznie od 1950 roku) widać jedną zależność – w latach bardzo wysokiej inflacji wzrost wynagrodzeń (średnich rocznych) jest od inflacji niższy.

Pomysł na biznes – inwestowanie na giełdzie

Podaż pieniądza i sterowanie inflacją możliwe jest jeszcze dzięki tzw. Operacjom otwartym, czyli skupem lub emisją obligacji. Najważniejszymi instrumentami do walki z inflacją dysponują centralne instytucje finansowe w Polsce, czyli Narodowy Bank Polski (NBP) i Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Jak podaje Polska Agencja Prasowa (powołując się na dane Straży Granicznej), w sobotę 7 października „w sobotę na granicy ze Słowacją skontrolowano prawie 14,8 tys. W opinii dla „Forbesa” Mirosław Gronicki, minister finansów w rządzie Marka Belki, ostrzegał, że przez wznowienie kontroli granicznych w strefie Schengen — w tym na granicy ze Słowacją — Polacy zbiednieją. „Każde opóźnienie spowodowane kontrolą zwiększa koszty działalności.

Jeśli w roku ubiegłym wartość koszyka konsumenckiego wyniosła 100 zł, a w tym roku za te same produkty i usługi musisz już zapłacić 105 zł – wtedy stopa inflacji wynosi 5%. W każdym kraju wskaźnik inflacji liczy się nieco inaczej – wszystkie pomiary muszą jednak używać metodologii ustandaryzowanej przez ONZ. Aby uzyskać porównywalne dane w obszarze strefy euro, Europejski Bank Centralny powołał w 1997 roku wskaźnik inflacji HICP – który musi być liczony przez każdy kraj Unii Europejskiej.

Eksperci spodziewają się reakcji NBP na dane o inflacji. O ile mogą spaść raty kredytów?

Większość analityków czy inwestorów uważa, że nigdy w historii nie mieliśmy sytuacji zbliżonej do obecnej. Nigdy bowiem banki centralne w skoordynowany sposób nie prowadziły polityki niszczenia siły nabywczej walut próbując utrzymać kontrolę nad systemem monetarnym. Mogę się z tym zgodzić, faktycznie kilkadziesiąt lat temu mieliśmy sytuację bardzo podobną do obecnej, z tymże dotyczyła jednego kraju.

Antyinflacyjne obligacje skarbu państwa występują w kilku wariantach, każdy zainteresowany zakupem może wybrać odpowiedni dla siebie. Różnice stanowi oprocentowanie, okres procentowania, a także cena sprzedaży. I ten spadek, zauważa, widać w danych o inflacji – według GUS paliwa były we wrześniu o 7 proc. Tymczasem, jak zauważa Bartosz Sawicki, można przyjąć, wnioskując na podstawie historycznych zależności, że litr oleju napędowego mógłby obecnie kosztować w Polsce nie mniej niż 7,50 zł. Zdaniem Petki-Zagajewskiej istnieje jednak sporo obaw dotyczących nowego poziomu równowagi w procesach inflacyjnych.

Ekonomiści nie spodziewają się w najbliższym czasie powtórki z tak spektakularnych spadków inflacji, jakie widzieliśmy we wrześniu. – W kolejnych miesiącach tempo obniżania się wskaźnika CPI będzie już wolniejsze, m.in. Litr każdego z tych paliw, według danych e-petrol.pl, kosztuje na krajowych stacjach średnio mniej niż 6 złotych. Tymczasem w państwach, w których – inaczej niż w Polsce – nie przewidziano w najbliższym czasie wyborów, ceny paliw na stacjach szybują, niekiedy w okolice 10 zł (w przeliczeniu) za litr.

Zmiany wartości inflacji bazowej na przestrzeni ostatnich miesięcy, możesz prześledzić na stronie NBP. Żeby jeszcze trochę skomplikować sprawę – wskaźniki CPI i HICP to nie jedyne sposoby obliczania inflacji. Oprócz tego mamy jeszcze inflację bazową – którą liczy Narodowy Bank Polski. Ekonomiści dzielą inflację ze względu na przyczynę jej powstania i tempo wzrostu.

– Choć wcześniej NBP zrzucał winę za rosnące ceny na czynniki zewnętrzne, to teraz, gdy to czynniki zewnętrzne doprowadziły do spadku inflacji, zasługę przypisuje sobie. Tym samym ziścił się warunek (dokonanej na początku miesiąca niejako awansem) obniżki stóp procentowych NBP, na który wskazywał m.in. Zresztą Adam Glapiński już na początku września, dzień po niespodziewanej obniżce stóp o 75 pkt bazowych, zapewniał o spadku inflacji poniżej 9 proc. Po 18 miesiącach wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, zwany inflacją, spadł w Polsce poniżej 10 proc. We wrześniu, jak wynika z opublikowanego w piątek szybkiego szacunku (flash) Głównego Urzędu Statystycznego, roczny wskaźnik CPI wyniósł 8,2 proc., wobec 10,1 proc. Wrześniowe hamowanie inflacji okazało się tym samym mocniejsze od prognoz ekonomistów – ci spodziewali się spadku rocznego CPI do 8,5 proc.

Jest partia, która chce euro w Polsce. “Jest realne do 2030 r.”

Nawet złoto w korekcie- rok temu w maju czy czerwcu pisałem na tym blogu, że cena 2000 dol. Nadszedł czas, że łatwiej utopić gotówkę w niepewne biznesy złoto ma nową szybkość rekordu w 1944 usd niż stracić na inflacji. Te mało wyceniane spółki wymienione przez analityka w artykule często bez paliwa stoją na bocznym torze od lat.

W założeniach ma to na celu zmniejszenie popytu konsumpcyjnego, co w konsekwencji ma doprowadzić do spadku cen. Wzrost inflacji oznacza dla Ciebie przede wszystkim, że mając w portfelu te same 1000 zł, kupisz o wiele mniej tych samych produktów czy usług niż pół co rok temu. Ceny rosną, Twoje zarobki stoją w miejscu, a wartość pieniądza spada. Dno bessy w surowcach, jak i w metalach szlachetnych mieliśmy dwa lata temu. Od tego czasu obie grupy aktywów wzrosły od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. W tym samym jednak czasie mieliśmy także wzrosty cen akcji w efekcie czego aktywa materialne nadal pozostają silnie niedowartościowane względem aktywów finansowych.

No i na pewno w najbliższym czasie nie zaszkodzi mieć trochę pieniędzy w funduszach, które mają spółki surowcowe i z innych branż korzystających na niedopasowanie popytu i podaży. Rządy krajów Strefy Euro wypuściły obligacje za 1,3 bln euro. Z sierpniowego raportu GUS wynika, że obecnie największy wzrost względem poprzedniego roku zanotowały koszty usług związanych z użytkowaniem mieszkania lub domu i nośniki energii. Zaraz za nimi plasuje się transport, rekreacja i kultura oraz turystyka i hotele. Eksperci zgodnie twierdzą, że na koszty zakupów  w I połowie 2023 roku wpłynęły wydarzenia z 2022 roku.

Wyzwaniem więc jest stworzenie wskaźnika ekonomicznego, który pozwoliłby obliczyć poziom inflacji adekwatny dla każdej pojedynczej osoby. Czy zastanawiałeś się kiedyś, prawie wszystko na minusie! i wykorzystać ją jako szansę do osiągnięcia zysków? Inflacja, choć często postrzegana jako problem ekonomiczny, może również otworzyć drzwi do różnych możliwości inwestycyjnych. W tym artykule przedstawimy Ci strategie inwestycyjne, które pozwolą wykorzystać rosnące ceny i przekształcić inflację w Twój sojusznik w osiąganiu zysków.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *